About Us

The primary function of the SA Arms & Ammunition Dealers Association is to protect the rights of the trade. This includes regular meetings and lobbying with the Parliamentary Portfolio Committee, SAPS Secretariat, Central Firearms Registry, SABS, Department of Trade & Industry, the media, and any other body/organisation that has an influence on the industry.

The Association endeavours to assist members who are experiencing issues with SAPS and other Government departments. This web site serves to facilitate communication with members and provide a platform for shared concerns.

Please contact the Secretary for membership assistance.

Die uitsluitlike  funksie van SAAADA (South African Arms & Ammunition Dealers Association) is om die regte van die bedryf te beskerm. Dit sluit gereelde vergaderings en samesprekings met die Parlementere portefuelje komitee, Sekretaris van die SAPD, Sentrale Vuurwapen Register, SABS, Departement van Handel en Nywerheid, die media en enige ander intansie of organisasie wat ‘n invloed op die bedryf het.

Die Assosiasie (SAADA) onderneem om lede by te staan wat probleme ondervind met die SAPD en ander Regeringsdepartemente. Die webtuiste se doel is om kommunikasie met lede te bewerkstellig en ‘n platvorm daar te stel om vrese en bekommernisse te deel.

Kontak asseblief die Sekretaris om u by te staan, asook om as nuwe lid te registreer.

Want to join SAAADA? Fill out the application form and email it to admin@saaada.co.za
SAAADA Membership Application Form